'นาวารา' ... น่าลุย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ รูปร่างหน้าตา ที่บึกบึน สปอร์ตขึ้น อุปกรณ์มาตรฐานบางอย่าง และการเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาอย่าง Pro-4X และ Pro-2X หน้าตาที่เปล...