ราคาน่าขี่ ไทรอัมพ์ 'ไทรเดนท์' 3.09 แสน

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ขยายตลาด เอเชียแปซิฟิก ส่งโรดสเตอร์ขนาดกลาง "ไทรเดนท์ 660" จับกลุ่มนักบิดเป็นครั้งแรก ไทรเดนท์ 660 ติดตั้งเครื่องยนต์ 3 สู...