MINI จับมือ HAUP CAR จัด COOPER SE มินิไฟฟ้าให้ลูกค้าทดสอบ

MINI Thailand จับมือฮ้อปคาร์ บริการคาร์แชร์ริ่งผ่านแอปพลิเคชัน นำเสนอบริการทดลองขับรถยนต์ MINI Cooper SE ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านแอ...

Source: