MITSUOKA BUDDY งานยำ TOYOTA RAV4 แปลงร่างเป็นเอสยูวีมะกัน

Mitsuoka แบรนด์รถยนต์ที่ชอบผลิตรถแปลกๆ ในรูปแบบ Limited Edition โดยมีการนำเอารถยนต์ยอดนิยม มาดัดแปลงสภาพเพื่อสร้างความแตกต่าง และทำขึ้นในจำนวนเพียงน้อยน...