ราคาน้ำมันวันนี้2566 ล่าสุดเบนซิน ดีเซลปรับขึ้น ลงกี่รอบ ลิตรละกี่บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ที่ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเหมือนกับกลุ่มน้ำมันดีเซล 

สำหรับน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์นั้น หากย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่ามีการปรับขึ้นราคาไปแล้ว 16 รอบ โดยปรับขึ้นล่าสุดวันที่ 30 มี.ค. อีก 60 สตางค์ต่อลิตร

จากการประกาศของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) 

ขณะที่มีการปรับลดราคา 13 รอบ โดยล่าสุดปรับราคาลง 60 สตางค์สำหรับเบนซิน แก๊สโซฮอล์ วันที่ 22 มี.ค. 66

ทั้งนี้ จากการปรับขึ้น และลดราคาดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 1.60 บาทต่อลิตรตั้งแต่ต้นปี 

 

การปรับขึ้น-ลงราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้  

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 44.16 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 97  ลิตรละ 46.24 บาท (บางจาก)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.35 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.08 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.04 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.49 บาท
 

ด้านราคาน้ำมันดีเซล มีการปรับลดราคาแล้ว 3 ครั้ง โดยล่าสุดปรับลด 50 สตางค์ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ทำให้เวลานี้ปรับลดราคามาแล้ว 1.50 บาทต่อลิตร

ปัจจุบันราคากลุ่มน้ำมันดีเซล ประกอบด้วย

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 42.56 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 42.66 (บางจาก)
 • ดีเซล B7  ลิตรละ 33.44 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 33.44 บาท 
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 33.44 บาท

2023-02-03T03:33:05Z dg43tfdfdgfd