พาณิชย์โชว์ศักยภาพผู้นำชิ้นส่วนยานยนต์โลกในงานTAPA2023

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศกว่า 550,000 คน ในแต่ละปีไทยมีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์มูลค่าเฉลี่ย 14,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือประมาณ 480,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.5% หรือเป็นอันดับ 4 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทย ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ถึง 15,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 542,361 ล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

และเพื่อผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพ กรมฯจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ในหลายรูปแบบ ซึ่งงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง (Thailand International Auto Parts & Accessories Show: TAPA 2023) ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2566  

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นงานแสดงสินค้าสำคัญของ กระทรวงพาณิชย์เป็นงานที่รวบรวมสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกหรือ World Auto Parts Sourcing Hub โดยปีนี้กลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด Sustainable for the Future

แสดงทิศทางของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของไทย ที่จะพัฒนาและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ งาน TAPA จึงเป็นงานสำคัญที่คนในวงการจะได้พบปะเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายธุรกิจ  ได้อัปเดตเทรนด์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าถึง 455 บริษัท 787 คูหาจากหลากหลายประเทศทั่วเอเชีย ภายในพื้นที่จัดงานกว่า 15,000 ตารางเมตร นับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของประเทศ ที่จะแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ระดับโลก

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในมุมมองของระดับโลกนั้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาก มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งยาวนานมากว่า 50 ปี สามารถผลิตชิ้นส่วนได้สำหรับรถยนต์ทุกชิ้นส่วน ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น และทำตลาดไปทั่วโลก แม้จะมีสถานการณ์โควิดเข้ามา แต่การส่งออกก็ยังทำได้ดี

รวมถึงการที่ผู้ผลิตจากนานาประเทศให้ความสนใจในงาน TAPA 2023 นี้เป็นอย่างมาก ซึ่งสมาคมฯ มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และมีการเตรียมตัวสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์บริบททั่วโลก และยังรักษาการเป็นศูนย์รวมการส่งออกสำคัญไว้ได้ ซึ่งจากคอนเซ็ปต์ Sustainable for the Future  ของงาน TAPA ในครั้งนี้ ก็จะเห็นได้ว่า ไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จึงไม่อยากให้พลาดงานสำคัญในครั้งนี้

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) กล่าวว่าสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีสมาชิกมากกว่า 400 บริษัท และแบ่งสมาชิกตามประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตออกเป็น 16 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยทางสมาคมต้องการที่จะพัฒนาผู้รับช่วงการผลิตในประเทศ ให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในเครือข่าย ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงธุรกิจ พร้อมยกระดับศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิต การจัดการ การตลาด การจัดซื้อ และข้อมูลข่าวสารในระดับมาตรฐานสากล การมางาน TAPA 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดนัดพบครั้งสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อโอกาสในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมเรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้”

นายณัฐกิตติ์ บุญวรเศรษฐ์ เลขานุการสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยเฉพาะรถกระบะและรถ MPV ซึ่งนอกจากจะมี ความต้องการซื้อในประเทศสูงแล้ว ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศสูงเช่นกัน สำหรับโจทย์เรื่องความยั่งยืน ทางสมาชิกสมาคมฯมีการตื่นตัวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะสมาชิกที่ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE : internal combustion engine) 

หากในอนาคตรถยนต์จะกลายเป็นรถ EV มากขึ้น ผู้ผลิตก็พร้อมในการปรับตัว นอกจากนั้น ยังมีชิ้นส่วนอีกมากมายที่จำเป็นต้องอยู่ในทั้ง EV และเครื่องยนต์สันดาป ซึ่งหากเรายังคงรักษามาตรฐานสินค้า Made in Thailand ให้สามารถแข่งขันเช่นเดิมได้ ศักยภาพของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการส่งออกสู่ตลาดโลก เช่น การไปออกงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ และประสบความสำเร็จในการโปรโมทชิ้นส่วนยานยนต์ Made in Thailand รวมถึง การเข้าร่วมงาน TAPA ในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2023 นี้ด้วย

นายสมโภชน์ ชินะกานนท์ นายกสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กล่าวว่าทางสมาคมวรจักรมีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่รวมผู้ประกอบการค้ารายย่อยจำนวนมากกว่าหนึ่งพันร้านค้าที่กระจายตัวอยู่โดยรอบย่านการค้าอะไหล่ถนนวรจักร พร้อมที่จะนำเสนออะไหล่คุณภาพสูง และได้มาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมงาน TAPA 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้ไปสู่ตลาดโลก โดยทางวรจักรได้เตรียมสินค้าที่มีความหลากหลาย ขนสินค้าทั้งย่านวรจักรมาให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกชมสินค้าที่รับรองว่าจะได้สินค้าในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

2023-03-14T10:54:56Z dg43tfdfdgfd